Trốn thật lẹ

Nay sắp thỏa nuôi lợn rêu cám Chết quên nhầm mùng tám tháng ba Phụ nữ mong mỏi có quà Người đem gửi tặng thiết tha ngọt ngào Đơn xin được đi bao một bữa Khép chút hồn cánh cửa cuộc yêu Tiếc không những nữ máu liều Đuổi càn giết tận chắc tiêu dặm […]

Continue Reading