Trốn thật lẹ

Chia sẻ cộng đồng

Nay sắp thỏa nuôi lợn rêu cám
Chết quên nhầm mùng tám tháng ba
Phụ nữ mong mỏi có quà
Người đem gửi tặng thiết tha ngọt ngào
Đơn xin được đi bao một bữa
Khép chút hồn cánh cửa cuộc yêu
Tiếc không những nữ máu liều
Đuổi càn giết tận chắc tiêu dặm trường
Hotel đẹp uyên ương nhịp bối
Khuya lửa bềnh chăn gối đoàn binh
Vẻ vui ôm ấp xếp hình
Vụn nát số kiếp gái trinh để đời
Đêm hạnh phúc em ơi đậy giấu
Nén chịu buồn riết thấu giấc mơ
Buốt tim lạnh quắt mịt chờ
Nghĩa đượm thoáng chốc như thơ gửi phiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *